Wat wij doen

Bekijk hier de activiteiten van de Gereformeerde Kerk Ottoland. Er is van alles te doen, voor jong en oud. Van harte welkom!

Club

vrijdag · 19.15 — 20.30 uur

Op vrijdagavond is het feest in de Bogerd! Er is club voor de kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens deze clubavonden luisteren de kinderen naar verhalen, er wordt gebeden, gezongen, geknutseld en er worden spelletjes gedaan.

De club is niet alleen voor kinderen van de Gereformeerde Kerk Ottoland, maar voor elk kind dat hier graag naar toe wil. De jeugdclubs zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 7-10 jaar, 10-12 jaar en 12+. Welkom!

Elk jaar is er in het Hemelvaartsweekend een kamp voor de kinderen van de clubs.

Kindernevendienst

zondag · tijdens de ochtenddienst

Iedere zondag is er speciaal tijd en aandacht voor de kinderen. Samen leren zo op hun eigen manier en niveau over het geloof.

Tijdens de kindernevendienst wordt er met elkaar gezongen en gebeden. Ook is er een Bijbelverhaal en is er tijd voor een knutselopdracht. De kinderen zijn aan het begin in de dienst aanwezig en gaan voor de preek naar hun eigen ruimte. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk.

Er zijn twee kindernevendienstgroepen:

  1. Voor kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 4 
  2. Voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.

Kinderen van gasten die de dienst bezoeken zijn van harte welkom. De laatste zondag van de maand is er alleen kindernevendienst voor de jongste kinderen (groep 1 tot en met 4 van de basisschool). De oudste kinderen blijven dan in de kerkzaal.

Het doel van de kindernevendienst is de kinderen een eigen plaats te geven tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Centraal tijdens de kindernevendiensten staan de Bijbelverhalen en andere Bijbelse thema's. De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. De thema's worden gehaald uit Kind op Zondag.

Tienernevendienst

1e zondag v/d maand · ochtenddienst
3e zondag v/d maand · avonddienst

Er is een mooie groep tieners actief binnen onze gemeente. Tijdens de tienernevendienst komen ze samen om over het geloof en de bijbel te leren, in gesprek te gaan over eigentijdse levensvragen en te bidden. 

In 2022 hebben de leiding van de tienernevendienst en de catechisatie de handen ineen geslagen om de catechisatie en de tienernevendienst te combineren. We hopen samen op mooie momenten waarin we met de tieners mogen groeien als groep en in het geloof.

Jongerenkring

1e zondag v/d maand · avonddienst

3e zondag v/d maand · avonddienst

Binnen onze gemeente is er een groep jongeren actief die met elkaar meer willen leren van God, samen vormen zij de jongerenkring. Ze komen twee keer per maand bij elkaar, er worden relevante thema’s besproken en uit de bijbel gelezen.

Iedere eerste en derde zondagavond van de maand zijn alle jongeren (vanaf ongeveer 15 jaar) van harte welkom om 18.30 uur in De Bogerd, tijdens de avonddienst.

JV

3 zondagen per maand

In Ottoland is er een levendige jeugdvereniging waar jongeren van de hervormde kerk, de gereformeerde kerk en daarbuiten ontmoeten om samen een mooie tijd te beleven en op hun eigen manier bezig te zijn met het geloof. Het is the place to be voor jongeren van 15 jaar en ouder in Ottoland.  De JV komt drie zondagen per maand bijeen, alle jongeren zijn van harte welkom. Doe mee!

Seniorenochtenden

4x per jaar

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil continue op zoek naar wat kerk-zijn betekent voor en met de senioren in onze gemeente: hoe kunnen de senioren ervaren hoe belangrijk zij zijn met hun levenservaring voor elkaar en voor de gemeente. 

Maar ook, hoe kunnen de pastorale ouderlingen en diakenen hen helpen bij problemen die zich bij hen voordoen in het dagelijks leven? Oftewel: hoe kunnen wij hen in de gemeente van Christus van dienst zijn?

Hier is uiteraard aandacht voor tijdens pastorale gesprekken. Daarnaast wordt vier keer per jaar een seniorenochtend georganiseerd voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder. 

Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar ontmoeten en ervaringen met elkaar delen tijdens koffie,  een maaltijd en het met elkaar in gesprek zijn over een bepaald thema. Dit kan aan de hand van een Bijbelquiz, met elkaar in gesprek zijn over kerst door de eeuwen heen en de waardevolle elementen van kerst nu, of in gesprek zijn over een aantal kruiswegstaties.  
Op deze manier ontmoeten de senioren elkaar en kunnen hun vragen bij en hun vertrouwen vanuit hun geloof met elkaar delen. Houd de nieuwsberichten op de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de aankomende seniorenochtend, van harte welkom!

Groeigroepen

Als gemeente ontmoeten we elkaar niet alleen op zondag bij de kerkdiensten, maar ook daarbuiten in kleine groepen. Er is daar ruimte om in gesprek te gaan over de Bijbel, het geloof en je leven. Deze ontmoetingen dragen bij aan onze groei in het geloof en onze verbondenheid als gemeente.

Er zijn verschillende groepen en er is ook een jongerengroeigroep. Wil je je bij een van deze groepen aansluiten of wil je meer informatie over wat het inhoudt en of het wat voor jou is? Neem dan contact op met Aart de Jong via  06-51099332.

Van harte welkom!

Meer informatie

Heb je vragen over de activiteiten van Gereformeerde Kerk Ottoland? Of wil je meedoen? Laat het weten.

Naam(Vereist)