Diaconie

Over de diaconie

Mensen helpen in nood is het uitgangspunt van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Ottoland. Want mensen kunnen, of ze nu lid zijn van de kerk of niet, in de problemen komen. De diaconie heeft dan ook als motto:

Omzien naar de naaste in nood, want Christus’ liefde gaat uit naar de behoeftigen.

Dit is niet iets nieuws. Van oudsher zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben.

Het werk van de diaconie is gebaseerd op de ‘zeven werken van barmhartigheid’: De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus zoals verwoord in Matteüs:

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Matteüs 25:35,36


Diaconie — Gereformeerde Kerk Ottoland


Hoe helpt de diaconie?

Hulp bij financiële problemen

Zo wil de diaconie van de Gereformeerde Kerk Ottoland (tijdelijk) hulp bieden bij financiële problemen. Maar de diakenen verdiepen zich ook in maatschappelijke ontwikkelingen, zodat mensen geholpen kunnen worden om met hun hulpvraag naar de juiste instanties te gaan. Het stimuleren van de eigen kracht van mensen, waardoor hun gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt vergroot, staat hierbij centraal.

Praktisch helpen

Daarnaast organiseert en coördineert de diaconie praktische ondersteuning aan mensen die ziek zijn of alleen achterblijven: helpen met tuin en boodschappen doen, lamp ophangen e.d. En dat niet alleen in de eigen gemeente, maar ook aan anderen in de buurt die dat nodig hebben. Hiervoor zijn diverse gemeenteleden bereid gevonden een helpende hand te verlenen.

Vervoer naar de kerkdienst

Ook regelt zij het vervoer voor mensen die naar de kerkdiensten willen komen, maar zelf niet over vervoer beschikken. Wanneer u hiervan gebruik wil maken of u zich op wilt geven om mensen zondags naar de kerk te brengen.

Actie voor mensen dichtbij en ver weg

Naast ondersteuning bij financiële en praktische nood is de diaconie betrokken bij de organisatie van acties voor mensen dichtbij of ver weg.

Anoniem

De diaconie werkt volledig anoniem. Het is zelfs zo dat niet elk lid van de diaconie weet wie wat voor hulp ontvangen of gevraagd heeft van de diaconie.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Of wil je iemand helpen? Neem contact op met de diaconie.

Neem contact op