Pastoraat

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’

De kerk is bij uitstek de plek waar men ‘omziet naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw, maar ook in het pastoraat. In het pastoraat zien we om naar mensen die ziek zijn, mensen in moeilijke situaties – bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden –, mensen die ouder zijn of eenzaam. Daarnaast ontmoeten mensen elkaar in het pastoraat om samen een weg te vinden in geloofs- en levensvragen.

Het zorgvuldig omzien naar elkaar, het meelopen in dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen in het leven van mensen, is een taak voor alle gemeenteleden, maar in het bijzonder voor de pastorale ouderlingen. Het pastoraal team heeft dan ook als motto:

 

 

Het zorgvuldig omzien naar elkaar en voor elkaar betrouwbaar zijn om Christus’ wil.

 

Tijdens pastorale gesprekken, individueel, tijdens groot huisbezoek of tijdens voor speciale doelgroepen georganiseerde bijeenkomsten, wordt de tijd genomen om met elkaar in gesprek te zijn over ons leven en stil te staan bij wat ons helpt en inspireert. In het pastoraat wordt elkaar verteld over gebeurtenissen en verhalen die ons gevormd hebben.

Ook oefenen we in het pastoraat om geloofs- en levensvragen onder woorden te brengen en met elkaar te delen. We proberen met elkaar mee te leven in momenten van teleurstelling en ontmoediging en in momenten van verwondering en vreugde. En wanneer we het zicht op onze weg zijn kwijtgeraakt, gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze weg begaanbaar te maken. Dit alles in het vertrouwen dat de Heer van de kerk ons en onze situatie kent.

 


Pastoraat voor alle leeftijden

In elke levensfase, met elk haar eigen specifieke vragen en gebeurtenissen, is het omzien naar elkaar van belang. Of het nu gaat om het gericht zijn op kinderen van jongs af aan te begeleiden in het geloof en hen te verbinden met de gemeente, zodat ze zich gekend weten, zich thuis voelen en zich het geloof eigen kunnen maken. Of om het zoeken naar wegen om tieners betrokken te houden. Of om het oog hebben voor de middengeneratie in de bloei van hun leven waarbij het vaak lijkt dat het hen voor de wind gaat, maar die ook haar eigen vragen, twijfels of problemen heeft. Of om de ouderen, die een eigen generatie vormen met specifieke vragen en mogelijk problemen.

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil voortdurend op zoek zijn naar manieren en vormen om, rekening houdend met de verschillende levensfasen waarin mensen verkeren en elkaars uniek zijn, gericht aandacht te hebben voor elkaar.

 

 

Heb je behoefte aan gesprek?

Neem contact op met ds. Regine Hoijer – Agterhuis (predikant)

Neem contact op