Wie zijn wij?

Hier vind je meer informatie over wie wij zijn, wat ons kenmerkt en inspireert.

De Gereformeerde Kerk Ottoland bestaat uit mensen die op de een of andere manier verbonden zijn met God, geloof en kerk. De één ervaart een diepe verbondenheid met God, de ander vindt het moeilijk om te geloven en zoekt naar antwoorden. Sommigen bezoeken de kerkdiensten wekelijks, anderen komen alleen in de kerk bij bijzondere gelegenheden. De één heeft van jongs af aan geleerd te geloven, de ander is onderweg de hoop bijna kwijtgeraakt.

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil een gemeente zijn waarin ruimte is voor deze verschillende wijzen waarop mensen zich verbonden voelen. Niet veroordelend, maar open voor elkaar en onze naasten. Want hoe mensen ook met deze kerk zijn verbonden, samen willen wij geloven dat God goed is, dat Hij er is, dat Hij ons leven hoop en zin geeft. Dat is wat ons bindt: samen leven, geloven, werken, vieren, leren, dienen door de kracht van Zijn liefde, en in deze wereld Zijn liefde doorgeven aan elkaar en anderen om ons heen.

De gemeenteleden komen uit verschillende dorpen, vooral uit Goudriaan, Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Ottoland. Zoals de naam al aangeeft staat het kerkgebouw in Ottoland. Het is gebouwd in 1888. In de vorm van een boerderij, want als zou blijken dat deze kerk geen bestaansrecht zou hebben, dan kon er zo een boerderij van worden gemaakt. Het woonhuis is de pastorie en in de ’stal’ is de kerkzaal gevestigd.

In december 2010 is de eerste paal geslagen voor de Bogerd. Deze verbouwing is afgerond in oktober 2018. In deze tijd zijn vele gemeenteleden in hun vrije tijd met groot enthousiasme aan de slag geweest om deze aanbouw te realiseren.

De Gereformeerde Kerk Ottoland staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter kerkelijk verband: de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het goede nieuws van Jezus wordt immers al tweeduizend jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Wij voelen ons verbonden met deze wereldwijde kerk.

Lees hier ons beleidsplan.