Jeugdwerk

Over het jeugdwerk

De Gereformeerde Kerk Ottoland is een levendige gemeente. Mensen van alle leeftijden zijn lid. Er zijn veel jonge gezinnen actief betrokken, er worden veel kinderen gedoopt en er is een grote groep tieners. Eén van de redenen dat er een nieuwe aanbouw is gerealiseerd is dat er zoveel kinderen naar de clubs komen, dat er niet genoeg zalen waren om elke club een eigen ruimte te geven. En ook de crèche en de kindernevendienst worden goed bezocht. Tegelijkertijd is het van belang om continue op zoek te zijn naar wegen om oudere jeugd betrokken te houden.

Diaconie — Gereformeerde Kerk Ottoland

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk en de taak kinderen en jongeren bij te staan op hun geloofsweg. Die verantwoordelijkheid nemen de gemeenteleden op zich op het moment dat kinderen in de gemeente gedoopt worden: we beloven hen te helpen groeien in geloof en te helpen hen de weg van Christus te gaan. Dat is niet alleen een verstandelijke keuze, maar vooral het aan hen willen laten zien door onze houding en manier van leven. 

De slogan voor het jeugdwerk is: ‘Leef elke dag Jezus…weer of geen weer…’ De Gereformeerde Kerk Ottoland wil jonge mensen, vanaf hun geboorte, bijstaan om hen te helpen de weg van Christus te gaan. En dan niet alleen dat jonge mensen ervoor kiezen in relatie met Christus te leven, maar vooral ook dat zij een manier van geloven ontwikkelen die iedere dag geleefd wordt.

Leef elke dag Jezus… weer of geen weer…

Er zijn verschillende activiteiten voor de jeugd: crèche, kindernevendienst en tienernevendienst, clubs voor kinderen van 7-16 jaar, de Jongerenkring en de HJV met de hervormde kerk voor jongeren ouder dan 16 jaar. Voor elke activiteit is er een coördinator en gezamenlijk met de jeugdouderling, de kerkelijke werker en de predikant vormen zij de jeugdraad. In de jeugdraad worden de visie en het beleid ontwikkeld, zodat op basis daarvan concrete plannen kunnen worden gemaakt voor vorm en inhoud van jeugdactiviteiten.

Activiteiten in het jeugdwerk

Benieuwd wat er allemaal te doen is op het gebied van jeugdwerk in de Gereformeerde Kerk Ottoland?

Bekijk de activiteiten