Kerkdienst

17 maart 2024
18:30 uur
ds. B. Ridder, Papendrecht

Van harte welkom in de kerk!

De kerkdienst op zondag wordt door velen gezien als het hart van het gemeente-zijn. Vieren, leren, dienen – het heeft allemaal een plaats in de kerkdienst. Het is dé gelegenheid om stil te staan bij onze verbondenheid met God, om woorden te geven aan ons geloof door te zingen en te bidden, het is dé plek om onderwezen te worden in het woord van God.

In de bijbel zien we dat de samenkomsten worden gebruikt om God te loven, te bidden, de maaltijd van de Heer te vieren, elkaar te onderwijzen en te bemoedigen. Het zijn samenkomsten tot eer van God en om elkaar te ontmoeten.

In de Gereformeerde Kerk Ottoland komt de gemeente elke zondag twee keer samen: in een morgendienst om 9.30 uur en een avonddienst om 18.30 uur. Tijdens de ochtenddiensten kunnen kinderen van 0-4 jaar naar de oppas en is er voor kinderen van de basisschool kindernevendienst. Er zijn tienernevendienst op de eerste zondagmorgen van de maand en op de derde zondagavond van de maand. Je kunt gewoon binnenlopen en een dienst meebeleven. Je bent van harte welkom!

Wanneer u een dienst wilt meeluisteren of later wilt luisteren, kan dat via Kerkdienstgemist.