Opgewekt tot nieuw leven

Samen vieren en beleven we de stille week in de Gereformeerde kerk Ottoland.
WhatsApp Image 2023-03-16 at 09.52.35

In de stille week volgen we door de liturgie de moeilijke weg die Jezus voor ons gegaan is in de laatste dagen tot aan zijn dood aan het kruis, ja door de dood heen naar zijn opstanding in heerlijkheid. We doen dat aan de hand van de woorden van Paulus uit Romeinen 6: 3 en 4;

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Op donderdagavond 6 april is er om 18:30 een dienst waarin we samen het Heilig Avondmaal zullen vieren. Op vrijdagavond 7 april is er om 18:30 een dienst waarin de paaskaars gedoofd wordt. We zullen in stilte de kerk verlaten. Op zaterdag 8 april is een dienst die begint om 21:30. We komen in stilte binnen in een donkere kerk. In deze dienst wordt het licht weer ontstoken en is er een moment van doopgedachtenis. Op zondagochtend 9 april om 10:00 vieren we het feest van Pasen!

Meer berichten