Samen zingen met Pinksteren

Iedereen mag een verzoeknummer indienen voor de avonddienst met Pinksteren.
sunguk-kim-JhqBxsORuXA-unsplash

Zondag is het Pinksterfeest, we vieren dat God met zijn Geest in de harten van mensen wil wonen. Of zoals dit lied ons verteld: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld. (Liedboek 686)

Bij een bijzondere dag hoort een bijzondere dienst, daarom is er zondag geen ‘gewone’ avonddienst, maar een zangdienst. In die zangdienst zingen we liederen die door u en jou worden aangedragen. Iedereen mag een verzoeknummer indienen. 

De verzoeknummers mogen t/m vrijdag worden aangedragen via de mail bij Arte. (artehavenaar@gmail.com

Graag in één of twee regels vermelden waarom u of jij dit nummer graag zou willen zingen.

Tot zondag!

Meer berichten