Stille week 2024

Donderdag 28 maart t/m zondag 31 maart
Stille Week

In Jezus’ voetsporen

In de stille week treden wij in de voetsporen van Jezus. We volgen hem op zijn lange, pijnlijke weg naar en voorbij Golgotha. We doen dat deze keer aan de hand van een reeks afbeeldingen, bekend als de kruisweg. Het zijn veertien afbeeldingen die beginnen bij Jezus’ veroordeling en eindigen bij zijn begrafenis. Drie van deze afbeeldingen lichten we uit, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 

Het is waardevol de tijd te nemen en Jezus’ lijden en offer tot ons door te laten dringen, hoe moeilijk en pijnlijk dat ook is. Jezus’ liefde voor ons is zo groot, dat Hij dit alles voor ons over heeft gehad. Dat is niet in woorden uit te drukken. Afbeeldingen zeggen soms echter meer dan duizend woorden. We zien hoe Jezus zich – gepijnigd, bedroefd en uitgeput – met steeds minder kracht naar de heuvel van Golgotha beweegt. Daar geeft Hij zijn leven aan het kruis, en alle hoop lijkt verloren. Of gloort er toch licht aan de horizon? Zijn die woorden van Jezus, dat Hij het licht voor de wereld is en dat wie Hem volgt nooit meer in de duisternis zal lopen, toch waar? Leidt zijn weg naar het leven?

Wees welkom bij de diensten in de stille week in de Gereformeerde Kerk Ottoland.

Witte Donderdag – 28 maart, 19:30 uur
Goede Vrijdag – 29 maart, 19:30 uur
Stille Zaterdag – 30 maart, 21:30 uur
Pasen – 31 maart, 10:00 uur

Meer berichten