Veilige gemeente

Als Gereformeerde Kerk Ottoland willen we een veilige gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit betekent dat je je veilig voelt en dat je in de gemeente jezelf kunt zijn.

Als Gereformeerde Kerk Ottoland willen we een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit betekent dat je je veilig voelt en dat je in de gemeente jezelf kunt zijn. Een plek waar we elkaar met respect behandelen en waar je je gevoelens en ideeën mag en kan delen. Om dit aan ieder gemeentelid en elke gast te kunnen bieden, wordt er gewerkt aan een Beleidsnotitie Veilige Gemeente. Want hoe vanzelfsprekend het misschien ook lijkt, helaas komen ongewenste intimiteiten en vormen van misbruik overal voor. Dat zal in onze gemeente niet anders zijn.
Een veilige gemeente ben je met elkaar. Ieder lid en iedere gast draagt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. De kerkenraad neemt hierin zijn verantwoordelijkheid door het opstellen van een beleidsnotitie, wat tot stand zal komen via een stappenplan, wat beschikbaar gesteld is door de PKN.

Om hiertoe te komen heeft de kerkenraad een Commissie Veilige Gemeente benoemd. In deze commissie zitten Mariska van Bruchem, Pieter Aantjes en Dick de Lange.


Deze commissie zal volgens het stappenplan voorstellen schrijven welke door de kerkenraad zullen worden vastgesteld. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  1. Beleidsnotitie Veilige gemeente
  2. Aannamebeleid leidinggevenden
  3. Gedragscode en omgangsregels voor leidinggevenden
  4. VOG gebruik
  5. Aanstellen van 2 vertrouwenspersonen

Op deze manier willen we talloze ‘geschreven en ook ongeschreven regels’ stroomlijnen tot een soepel functionerende organisatie. Een organisatie die aan de wettelijke regels voldoet en, net als zoveel kerken, bouwt aan een veilige gemeente.

God geeft ons onvoorwaardelijke liefde en wij mogen ons veilig voelen bij Hem, en wij hebben de verantwoordelijkheid om die veiligheid te borgen en door te geven aan anderen.