Week van gebed // 22-26 januari

We komen samen om te bidden
Een titel toevoegen (3)

Zoals elk jaar wordt ook dit keer de Week van Gebed voor de eenheid georganiseerd in de laatste week van januari. Met alles wat er in de wereld gaande is aan oorlogen en rampen is ons gebed harder nodig dan ooit!

Daarom worden op maandag tot en met vrijdag gebedsbijeenkomsten gehouden van half acht tot ongeveer acht uur, afwisselend in de Gereformeerde en de Hervormde kerk. We beginnen op maandagavond in de Gereformeerde kerk, dinsdag en donderdag in de Hervormde kerk, woensdag en vrijdag in Gereformeerde kerk. De avonden zullen worden geleid door verschillende (groepjes van) gemeenteleden.

Het thema van deze week is: Heb God lief en je naaste als jezelf. Leidraad hierbij is Lucas 10:25-37.

Jong en oud is hiervoor uitgenodigd. Kom en doe mee! Elk gebed, hardop of zacht, doet ertoe.

Vragen? Bel Marianne Bons-Hollestein 0615689981.

Meer berichten